Euroopa keelemapp
 • Algus

  Hea keelehuviline!
  Euroopa keelemapi Eesti variant on mõeldud 12–16-aastastele õpilastele ning selle on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde moodustatud komisjon.
  Keelemapp on välja töötatud Euroopa Nõukogu algatusel ning see tugineb Euroopa keeleõppe raamdokumendile.
  Keelemapi ajalugu vaata siit. Euroopa keelemapist saad rohkem teda siit.
  Euroopa keelemapi eri mudelitega saad tutvuda siin.
  Keelemapil on kolm osa: keelepass, keelelugu ja kaust.

  Algus

  Algus
  slide-1
 • Keelepass

  Keelepass annab ülevaate võõrkeelte oskusest, keeltest, mida Sa oskad ja kasutad, mida oled õppinud koolis ja väljaspool kooli ning ka sellest, kui hästi Sa neid keeli oskad. Keeleoskuse kirjeldamiseks kasutatakse kõikjal Euroopas kuueastmelist skaalat, mille iga aste tähistab ühte keeleoskustaset — tasemed on A1, A2, B1, B2, C1 ja C2.

  Keelepass

  Keelepass
  slide-2
 • Keelelugu

  Keelelugu on keelemapi kõige tähtsam osa, sest see aitab Sul mõelda ja kirja panna, mida Sa eri keeltes oskad ja mida veel tahaksid õppida. Keelelugu aitab Sul aru saada, milline keeleõppija Sa oled ja millised õpinipid Sind kõige paremate tulemusteni viivad.

  Keelelugu

  Keelelugu
  slide-3
 • Kaust

  Kausta saad koguda töid, mis Sul on hästi õnnestunud ja mis näitavad Sinu edasiminekut ning tunnistusi, mis oled keeleõpingute jooksul saanud.

  Kaust

  Kaust
  slide-4
 • Kogemused

  Kogemused

  Kogemused
  slide-5